U kunt lid worden van Amuse door als medewerker van het Amphiaziekenhuis het inschrijfformulier in te vullen Klik hier.

Lees voor het aanmelden het privacy beleid van PV Amuse klik hier.  

Er dient een geldig Amphianummer te worden ingevoerd in de daarvoor bestemde ruimte op het formulier.

Men kan geen lid worden zonder in het bezit te zijn van een werkend e-mailadres. Alle communicatie omtrent betalingen gebeurt namelijk via het opgegeven e-mailadres.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De contributietarieven voor leden zijn als volgt: 

In dienst van het ziekenhuis: €2,10 per maand. Dit bedrag zal worden ingehouden van uw salaris.

  • Vrijwilliger: €25,00 per jaar.
  • 0-uren contract: €30,00 per jaar.
  • Specialist: €30,00 per jaar.

Afmelden van uw lidmaatschap:

Download hier het afmeldingsformulier.

 De contributie wordt geïnd in januari van het jaar. De contributie wordt betaald via incasso met uitzondering van leden die in dienstverband van het ziekenhuis zijn. Bij deze personen wordt de contributie maandelijks van het salaris ingehouden. U kunt uw lidmaatschap uitsluitend via het afmeldingsformulier beeindigen. Het lidmaatschap gaat u aan voor minimaal 1 jaar, de datum van inschrijving is hierbij de startdatum.

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

Volledig ingevulde formulieren worden door onze ledenadministratie gecontroleerd en verwerkt. Na goedkeuring en definitieve inschrijving ontvangt u een bevestigings e-mail op het door u opgegeven e-mailadres. Hierin zult u ook de inloggegevens vinden om in te loggen op onze site en zo in te kunnen schrijven voor onze activiteiten.