header basis 72 dpi FINAL BLAUW

Lidmaatschap

U kunt lid worden van PV Amuse als u werkzaam bent in het Amphia als werknemer, vrijwilliger, medewerker met 0-urencontract, medewerker Resultlab of medewerker MSB Amphia.

Onder het kopje LIDMAATSCHAP in de taakbalk vindt u alle info over het lidmaatschap. Onder het tabblad LID WORDEN vindt u het inschrijfformulier. Na inschrijving ontvangt u een activatiemail met daarin een activatielink en uw inloggegevens. Hiermee activeert u uw account. U kunt echter pas daadwerkelijk inloggen als onze ledenadministratie uw gegevens heeft gecontroleerd en geaccordeerd. Dit kan soms enkele dagen duren. Neem bij vragen contact op met onze ledenadministratie (WKlijn@amphia.nl).

Wanneer u in loondienst bent van het ziekenhuis, zal de contributie maandelijks worden ingehouden van uw salaris. Voor de overige lidmaatschappen geldt dat de contributie jaarlijks wordt geïnd via een betaalverzoek via het mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven. De eerste keer zal dit bedrag naar rato worden geïnd afhankelijk van de maand van inschrijving. Daarna gebeurt dit jaarlijks in januari.

Indien u geen activatiemail ontvangen heeft, controleer dan uw spambox. Het gebeurt regelmatig dat emails in de spam terechtkomen. Amuse heeft hier geen invloed op. Het kan ook zijn dat u een typefout heeft gemaakt bij het invullen van uw mailadres. De activatiemail komt dan niet aan. Mail bij twijfel even naar onze ledenadministratie (WKlijn@amphia.nl) of met de secretaris van Amuse (PVAmuse@amphia.nl).  

Wanneer u lid wordt van Amuse, gaat u een lidmaatschap aan voor minimaal een jaar. Daarna kunt u opzeggen door het uitschrijfformulier in te vullen. U vindt dit onder het tabblad LIDMAATSCHAP OPZEGGEN onder LIDMAATSCHAP in de taakbalk. 

Log eerst in om uw gegevens te kunnen wijzigen. Vervolgens vindt u onder UITLOGGEN in de taakbalk het kopje MIJN GEGEVENS. In het tabblad ACCOUNT kunt u desgewenst uw wachtwoord aanpassen. U vult uw nieuwe wachtwoord in en vult dit tevens in bij het controle wachtwoord en klikt op opslaan. Persoonlijke gegevens past u aan in het tabblad PERSOONLIJK. Vergeet ook hier niet op opslaan te klikken.

Inloggen

U kunt uw inloggevens opvragen door op de link te klikken op het inlogscherm. U kunt ook een mail sturen naar pvamuse@amphia.nl.

Inschrijven voor een activiteit

Nieuwe activiteiten worden aangekondigd middels onze nieuwsbrieven, maar ook via onze website en social mediakanalen Annet, Facebook en Instagram. U bent zelf verantwoordelijk voor het up to date blijven hiervan. Wanneer u lid bent krijgt u automatisch de nieuwsbrief via de mail. Wilt u deze niet? Dan kunt u zich hiervoor uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

U kunt zich inschrijven voor een activiteit op onze website. De activiteiten zijn te vinden bij de activiteiten in de taakbalk bovenin het scherm. Je vindt hier alle informatie over de activiteit en ook de start- en sluitingsdatum van de inschrijving. Wanneer de inschrijving geopend is, ziet u afhankelijk van de activiteit een optie om individueel of voor meerdere personen in te schrijven.

Houd bij de inschrijving altijd uw personeelsnummer en mailadres bij de hand en dus evt ook van de collega voor wie u inschrijft.

Als uw inschrijving gelukt is, ontvangt u van ons een bevestigingsmail. Ontvangt u deze niet? Dan is er mogelijk iets misgegaan met uw inschrijving. Probeer het opnieuw of mail even naar pvamuse@amphia.nl. We kijken graag even met u mee. Pas als het inschrijfgeld is afgeschreven én u een mail ontvangen heeft dat u bent ingeschreven, is uw inschrijving gelukt.

Wanneer veel mensen tegelijk inschrijven komt het wel eens voor dat inschrijvingen niet helemaal goed gaan. Pas als het bedrag is afgeschreven én u een bevestigingsmail hebt gehad, kunt u ervan uit gaan dat uw inschrijving gelukt is. Is dit niet het geval? Mail dan even naar pvamuse@amphia.nl.

Bij drukte op de website kan het soms ook even duren voor de bevestigingsmail aankomt.

Mislukte inschrijvingen geven geen recht op deelname als de activiteit inmiddels vol is.

U bent pas ingeschreven als uw betaling voldaan is en u een bevestigingsmail heeft gehad. Is dit niet het geval? Dan bent u niet ingeschreven.

Mail bij twijfel even naar pvamuse@amphia.nl

Mislukte inschrijvingen geven geen recht op deelname als de activiteit inmiddels vol is.

Wanneer de activiteit al vol is kunt u een mail sturen naar pvamuse@amphia.nl met een verzoek tot plaatsing op de reservelijst. De verzoeken worden op volgorde van binnenkomst aan de reservelijst toegevoegd. Meldt iemand zich af voor een activiteit? Dan zullen we de eerstvolgende op de reservelijst benaderen. Geef bij uw verzoek duidelijk naam, personeelsnummer, de activiteit waar het om gaat en uw telefoonnummer door. Zo kunnen we snel schakelen bij vrijgekomen plaatsen.

Mail even naar pvamuse@amphia.nl. We kunnen u toevoegen aan de reservelijst (zie vraag hierboven). Wie weet kunt u alsnog deelnemen.

We hebben jaarlijks een bepaald budget waarvan we een zo divers mogelijk scala aan activiteiten proberen te organiseren. Zo proberen we voor ieder wat wils te kiezen. Doordat we vastzitten aan een budget, moeten we een keuze maken in het aantal leden dat kan deelnemen. We proberen hierbij een inschatting te maken van het te verwachten animo. Daarbij zijn we soms ook gebonden aan de capaciteit van de betreffende locatie/organisatie. Merken we dat een activiteit erg gewild is en niet iedereen kan deelnemen, dan zullen we altijd kijken of we kunnen schuiven binnen ons budget of zullen we ervoor kiezen om de activiteit op een later tijdstip nog een keer terug te laten komen. De ervaring leert dat de leden die zich hebben aangemeld voor de reservelijst vaak nog wel kunnen deelnemen doordat deelnemers ook weer afmelden. Uitzonderingen daargelaten.

De personeelsvereniging is er zoals de naam al zegt voor het personeel. Wij hebben als doel saamhorigheid te creëren onder de werknemers. Veel activiteiten zijn daarom alleen toegankelijk voor onze leden. We kijken daarbij naar het soort activiteit. Bij sommige activiteiten is het goed mogelijk introducees toe te laten. Het bestuur neemt dit per activiteit in overweging.

Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit dan bent u verzekerd van deelname. Ongeacht of u in de tussentijd uit dienst gaat. Het is wel handig om een nieuw mailadres door te geven. Zo kunnen we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen of wijzigingen.

Annuleren

Zolang de inschrijftermijn voor de betreffende activiteit nog niet gesloten is, kunt u uw deelname altijd kosteloos annuleren door een mail te sturen naar pvamuse@amphia.nl. Wij zorgen dan dat u uw geld terugkrijgt. Wanneer de inschrijftermijn gesloten is, hebben wij inmiddels kosten gemaakt om de activiteit mogelijk te maken. Wij zullen in dat geval een eventuele reservelijst aanspreken om te kijken of uw ticket kan worden overgenomen. Lukt dit? Dan krijgt u uw inschrijfgeld terug. Lukt dit niet? Dan heeft u helaas pech. Weet u zelf een collega die nog graag wil deelnemen, dan mag u deze altijd aandragen. Eventuele leden die al op de reservelijst staan, gaan echter altijd voor. Zij hebben immers al eerder kenbaar gemaakt graag te willen deelnemen.

Wilt u uw deelname aan een activiteit annuleren? Dan dient u altijd contact met ons op te nemen via pvamuse@amphia.nl. Wij werken vaak met een reservelijst. Overname van uw kaartje gaat daarom altijd via ons.

Kunt u last minute toch niet deelnemen aan een activiteit? Dan is het heel fijn als u zich even afmeldt, zodat we weten dat we niet op u hoeven wachten. Dat is vooral fijn als we met een bus naar een activiteit gaan. Er is niets zo vervelend als een bus deelnemers laten wachten op iemand die niet komt. Last minute afmeldingen graag doorgeven via 076-595 5289 of 06-15405348.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een activiteit met een introducee (dus geen lid van Amuse) en u kunt zelf niet meer deelnemen, dan vervalt automatisch ook de deelname van uw introducee.